יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
דף הבית חזון לקויות מורכבות ילדים חולים הורים יצירת קשר

"נפעל למען שילובו ותפקודוהמיטבי של התלמיד עם הצרכיםהיחודיים כאדם בעל זכויות ושווה הזדמנויות בקהילה ובחברה". להגשמת חזוננו: *· נעניק למסגרת החינוכית בה לומד התלמיד את כל השירותים עליהם אנו אמונים, באופן מקצועי, תוך הקפדה על עדכניות, אחריות, צניעות ואתיקה מקצועית. *· נציע דרכים מגוונות למציאת פתרונות ישימים, על מנת לפתח ולעגן סביבה חברתית ולימודית מחויבת, מכילה ומותאמת לתלמידים עם צרכים ייחודיים.*· נקיים רשת מעגלי הקשבה ושיח חיוביים, המבוססים על יחסים של אמון ושיתוף פעולה, בין כלל הגורמים המעורבים בקידומו של התלמיד בעל הצרכים הייחודיים.