יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון לקויות מורכבות ילדים חולים הורים יצירת קשר
תקציר ותמיכות בתחומי הלקויות המורכבות : לקויות ASD , אבחנות פסיכיאטריות, בהמשך המדור יעודכן בנושאים: נכויות פיזיות-מוטוריות, מחלות ולקויות חושיות

חוברת שירותים לצעירים בספקטרום האוטיסטי לקויות ASD סוגי התמיכות : · במתי"א שדות דרום השרון, לומדים כ- 150 תלמידים המאובחנים על רצף ה ASD במסגרות החינוך המיוחד ובמסגרות הרגילות: · גני ASD · כיתות ASD המשולבות בבתי הספר הרגילים ותלמידים המשולבים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים. · במתי"א יש צוות מומחיות תחום ASD אשר מלוות את תהליך שילוב התלמידים על רצף ה ASD במערכת החינוך. המומחית מלווה את הצוותים החינוכיים בבניית התח"י ויישומו הלכה למעשה. · כחלק מתהליך השילוב, הילדים מקבלים בגני הילדים ובבתי הספר, בנוסף לשעות הסיוע והשילוב, גם קבוצות של מיומנויות חברתיות וחלקם מקבלים קבוצות אלו במרכז הטיפולי. הגדרות ומידע : אוטיזם אוטיזם מוגדר כהפרעה נוירולוגית-התפתחותית אשר מתבטאת בחסרים מתמשכים ובולטים בשלושה תחומי תפקוד: שפה ותקשורת, יכולת חברתית-הדדית וקשר חברתי ובהופעת תבניות התנהגות נוקשות ותחומי עניין ייחודיים וחוזרים. קיימת שונות רבה באופי ההתבטאות ובמידת החומרה של התסמינים בילדים עם אוטיזם וכן הקליניקה משתנה עם הגיל וההתפתחות. האוטיזם מוגדר ב DSM הרביעי שיצא ב 1994 וכולל 5 הפרעות- אוטיזם קלאסי, הפרעה בולטת בתחום החברתי, תקשורתי והתנהגותי על פי הקריטריונים המתוארים בDSM , מאובחנת מתחת לגיל 3 שנים תסמונת אספרגר הפרעה בולטת בתחום החברתי, קיום תחומי עניין ופעילות מצומצמים וחזרתיים המפריעים לתפקוד, התפתחות השפה והיכולות הקוגניטיביות וההסתגלותיות – תקינה. מאובחנת בד"כ אחרי גיל 3 שנים. PDD-NOS, אבחנה על דרך השלילה של אלו שאינם עונים על הקריטריונים לקטגוריות האחרות בתוך ה PDD. התסמינים הקליניים הם עדיין חמורים ומשמעותיים בתחום החברתי ובתחום התקשורתי, אך הינם לא טיפוסיים ונרחבים כמו באוטיזם. הפרעה דיס-אינטגרטיבית (Childhood (Disintegrative Disorder הפרעה נדירה המתבטאת בנסיגה התפתחותית בולטת לאחר תקופה של התפתחות תקינה עד גיל 2-4 שנים, בתחומי השפה, הקוגניציה ותפקודי היום-יום. במקביל לנסיגה מופיעים תסמינים של אוטיזם. האטיולוגיה אינה ברורה, הפרוגנוזה גרועה. תסמונת רט ( (Rett syndrome תסמונת גנטית המופיעה בעיקר בבנות. התפתחות תקינה וגדילת ראש נורמטיבית במהלך ששת החודשים הראשונים, כשבעקבותיה בין גיל 6-30 חודשים תקופה של האטה בצמיחת הראש ואובדן יכולות השפה והחיברות.. הפרעה בולטת במוטוריקה הגסה והעדינה, אבדן השימוש המכוון בידיים והתפתחות תנועות ידיים סטריאוטיפיות דמויות "רחיצת ידיים". פיגור פסיכומוטורי בולט עד אובדן יכולות הניוד. האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית (APA ) פרסמה בפברואר 2010 הצעה לקוד רפואי חדש עבור האבחנה של לקות על הרצף האוטיסטי. הוא יופעל בפברואר 2013. הסיבה העיקרית לשינוי הייתה אי שביעות הרצון מה DSM–IVאשר מבחין בצורה קטגורית בין אוטיזם, לאספרגר ול PDD. לדעת רופאים , חוקרים ומטפלים רעיון הרצף מייצג בצורה אמינה יותר את אופי הלקות מבחינת תאור הלקות וחומרת הסימנים. הגורמים לכל ההפרעות כנראה זהים וההבדלים ביניהם קשורים לחומרת הביטוי של הלקות ולא לאופי המהותי שלה. לכן רצוי להשתמש במינוח שיהיה אחיד ויבליט את החומרה בעיקר. מה שחשוב מההיבט של אבחנה רפואית זה ההבדל בין התפתחות תקינה לבין ילד עם לקות על הספקטרום האוטיסטי. כלומר נעשה ניסיון לפשט את ההגדרה ולצמצם אותה כך שכל תתי הקבוצות יתכנסו למונח ASD בDSM-V האבחנה תקבע על פי 4 הקריטריונים הבאים: א. חסך קבוע בתקשורת חברתית ובאינטראקציה בין-אישית מעבר לכל ההקשרים שלא ניתן להסביר על ידי עיכוב התפתחותי ואשר בא לידי ביטוי בשלושה מימדים: 1. חסך בהדדיות רגשית-חברתית 2. חסך בתחום תקשורת לא מילולית 3. חסך בפיתוח ושימור של קשרים רגשיים בהתאם לרמה ההתפתחותית ב. שטחי עניין, פעילויות, והתנהגויות מצומצמים וחזרתיים הבאים לידי ביטוי בלפחות שניים מתוך 4 התיאורים: 1. שימוש חזרתי וסטריאוטיפי בחפצים 2. הצמדות רבה לרוטינות, להפקות מילוליות מסוימות, והתנגדות לשינויים 3. עניין מוגבר בתחום תוכן מסויים 4. תגובות יתר או תגובות מופחתות לגירויים סנסוריים. עניין לא רגיל בגירויים סנסוריים בסביבה. ג. חלק מהסימנים חייבים להיות מזוהים מוקדם בילדות (לא כולם יהיו גלויים מיד באבחנה( ד. כל הסימנים יחד מגבילים ופוגעים בצורה משמעותית תפקוד היומיומי של הילד מתוך: האתר של ד"ר דיצה צחור, מנהלת המרכז לאוטיזם באסף הרופא אבחנות פסיכיאטריות במתי"א שדות דרום השרון, לומדים כ-20 תלמידים בעלי אבחנות פסיכיאטריות, רובם ככולם משולבים במסגרות החינוך הרגיל. במתי"א מלוות מומחיות התחום את הצוותים החינוכיים והסייעות בתכנון תהליך השילוב ויישומו. אנו במתי"א מאמינים ביישום גישות פסיכו-חינוכיות עכשוויות, דוגמת הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית ( CBT ) והפסיכולוגיה החיובית, ככלי להצלחת השילוב. גישות אלו נמצאות בהלימה לתפקיד בית הספר, במיוחד כאשר מדובר בילדים עם צרכים מיוחדים. על פי גישות אלו, ניתן באמצעות למידה, תרגול ויישום של מיומנויות חברתיות, מיומנויות שליטה עצמית, מיומנויות פתרון בעיות, ושימוש בפרשנויות אלטרנטיביות לסיטואציות מאתגרות, להוביל להתנהגות מסתגלת יותר במערכת החינוכית. פירוט בנושאי אוכלוסיות נכויות פיזיות-מוטוריות, מחלות ולקויות חושיות יעודכנו בקרוב (ספטמבר 2015)