יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון לקויות מורכבות ילדים חולים הורים יצירת קשר

הגן מעוכב ההתפתחות - גן ועוד הגן מעוכב ההתפתחות הוא מסגרת לימודים מיוחדת המיועדת לילדים בעלי צרכים ייחודיים בחינוך הקדם יסודי – מגילאי 3 ועד מועד כניסתם למסגרת בית הספר. בגן מעוכב ההתפתחות לומדים בין 13 – 8 ילדים שוועדת השמה החליטה על זכאותם לשירותי חינוך מיוחד. החלטה זו מתקבלת על סמך אבחון פסיכולוגי, אבחנה של רופא התפתחותי וחוות דעת של הצוות החינוכי. במתי"א שדות דרום השרון קיימים גנים מעוכבי התפתחות:גן "תאשור" הוד השרוןגן "אלה" הוד השרוןגן "סנונית" הוד השרוןגן "מרגנית" הוד השרוןגן "לבונה" הוד השרוןגן "לילך" אלפי מנשהגן "דרור" מתןגן "נווה" נוה ימיןגן "ערבה" צור יגאל גן מעוכב התפתחות הוא "גן רגיל ועוד" , בגן לומדים באמצעים וכלים המשלבים בין המצוי במערכת החינוך הקדם יסודי עם המצוי במערכת החינוך המיוחד. הגן מעוכב התפתחותהוא בראש וראשונה גן. לפיכך, האקלים החינוכי והפעילויות השונות כמו – שטחי היצירה, המשחק הסוציו דרמתי, התכנים הנלמדים בו, וכ"ו אמורים להיות מקבילים לאלה הנהוגים בגן הרגיל. אופן העבודה מתבצע הן באופן פרטני והן קבוצתי. גן זה זוכה לתנאים מיטיבים ולצוות מקצועי מורחב שנועד לתמוך ולסייע לכל ילד לקדם את תפקודו ולמצות את יכולותיו. קשר עם ההורים הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה החינוכית-טיפולית ולכל ילד נבנית תוכנית לימודים אישית(תל"א) בשיתוף עם ההורים. מטרת ההשמה בגן מעוכב התפתחות היא לצמצם את הפערים בין רמת תפקודם של הילדים הלומדים בו לבין רמת התפקוד המצופה מגילם. השאיפה המנחה את צוות הגן ואת ההורים היא לסייע לילדים לבטא את מלוא יכולותיהם על מנת שבעתיד יוכלו לשוב ולהשתלב במסגרת החינוך הרגיל. בשעה שצוות הגן מבחין כי ילד השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות תבדק האפשרות לשלבו בגן רגיל בצורה הדרגתית בסביבת אזור מגוריו של הילד. הצוות החינוכי טיפולי : מנהלת גן בעלת התמחות בחינוך המיוחד, לצידה, סייעות. הצוות התומך המורחב: קלינאית תקשורת מרפאה בעיסוק מטפלת בהבעה ויצירה פסיכולוגית מהשרות הפסיכולוגי עובדת סוציאלית רופא מטעם משרד הבריאות צוות הדרכה ופיקוח מטעם משרד החינוך. שעות העבודה בגן: 8:00 עד 14:00 הגנים פועלים בחודש יולי - חודש לימודים נוסף בחינוך המיוחד.